Τι συμβολίζουν τα ψηφία στον δείκτη στεγανότητας IP;

Το πρώτο ψηφίο υποδηλώνει την προστασία του φωτιστικού έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων και το δεύτερο ψηφίο προστασία από επιβλαβή είσοδο νερού.

1ο ψηφίο:

0= καμία ιδιαίτερη προστασία.

1= προστασία έναντι εισόδου στερεών μεγαλύτερων από 50 χιλιοστά.

2= προστασία έναντι εισόδου στερεών μεγαλύτερων από 12 χιλιοστά.

3= προστασία έναντι εισόδου στερεών μεγαλύτερων από 2,5 χιλιοστά.

4= προστασία έναντι εισόδου στερεών μεγαλύτερων από 1 χιλιοστό.

5= προστασία έναντι εισόδου σκόνης

6= πλήρης προστασία.

2ο ψηφίο:

0= καμμιά ιδιαίτερη προστασία.

1= προστασία από νερό που στάζει κάθετα.

2= προστασία από νερό που στάζει μέχρι 15°.

3= προστασία από βροχή.

4= προστασία από ψεκαζόμενο νερό.

5= προστασία από εκτοξευόμενο νερό.

6= προστασία από σύντομη εμβάπτιση σε νερό.

7= προστασία από μερική εμβάπτιση σε νερό.

8= προστασία από μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο