Search

  Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

  Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο μας (viokef.com), ο οποίος αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΚΕΦ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο VIOKEF LIGHTING Α.Ε., που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 162525601000, Α.Φ.Μ. 996586634, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών).

  Για κάθε πληροφορία σχετικά με τον ιστότοπό μας, τις πολιτικές μας και τους όρους χρήσης και συναλλαγών μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε μέσω της ειδικής φόρμας που θα βρείτε στο πεδίο «Επικοινωνία» του ιστοτόπου μας, είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης viokef@viokef.com.

  Στο συγκεκριμένο τμήμα, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου μας.

  1. Προϊόντα

  (α) H VIOKEF δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπό μας και στους αναρτημένους σε αυτόν καταλόγους μας, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία της εταιρείας μας, τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, ως και κάθε πληροφορίας σχετικά με αυτά.

  (β) Η VIOKEF δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ παραδρομής και τα οποία θα διορθώσουμε εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή μας, είτε κατόπιν ελέγχου μας είτε κατόπιν προτροπής των χρηστών μας.

  1. Αποδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων Χρήσης

  (α) Η αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης λαμβάνει χώρα αμέσως με την σύνδεση και την περιήγηση κάθε χρήστη στον ιστότοπο. Ως αποδοχή θεωρείται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή της συμμόρφωσης του χρήστη με τους όρους αυτούς. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με κάποιον όρο ή με το σύνολο των όρων αυτών, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στον ιστότοπο.

  (β) Η VIOKEF διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ιστοτόπου της, ανά πάσα στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση και κατά την διακριτική της ευχέρεια, ενσωματώνοντας τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις στο παρόν πεδίο. Είναι λοιπόν σημαντικό να ελέγχουν οι χρήστες το περιεχόμενο των όρων και των προϋποθέσεων πριν την σύνδεση και περιήγησή τους στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιου/ων όρου/ων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Εφόσον ο άκυρος όρος επηρεάζει την συμφωνία μεταξύ του ιστοτόπου και του εκάστοτε χρήστη, η ερμηνεία / συμπλήρωση / εφαρμογή του, εφόσον απαιτείται θα λαμβάνει χώρα είτε με τροποποίηση του όρους αυτού είτε με την αντικατάστασή του από όρο σύμφωνο προς τον σκοπό του άκυρου όρου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

  1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

  (α) Με την σύνδεση και την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου του (σήματα, ονομασίες, διακριτικά γνωρίσματα, έγγραφα, κατάλογοι, εικόνες, σχέδια, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της VIOKEF από την στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο, υπό την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων τρίτων. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας προστατεύεται πλήρως από τις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των τυχόν εφαρμοζόμενων εν προκειμένω διεθνών συμβάσεων. Το όνομα του ιστοτόπου (domain name)  έχει καταχωρηθεί νομίμως στην βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και το «VIOKEF» ή «VIOKEF LIGHTING» αποτελεί νομίμως κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark) και ως εκ τούτου προστατεύονται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Όσον αφορά στα τυχόν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

  (β) Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του ιστοτόπου μας. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή από την VIOKEF ότι κάποιος χρήστης (εγγεγραμμένος ή μη) προχωρεί σε συστηματική εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του ιστοτόπου μας, η VIOKEF θα έχει την δυνατότητα να διακόψει την πρόσβασή του, να απενεργοποιήσει την εγγραφή του και να ασκήσει σε βάρος του κάθε δικαίωμά της.

  (γ) Εξαιρετικά επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου του ιστοτόπου μας σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση ή για τους σκοπούς της επικοινωνίας του χρήστη με την VIOKEF (π.χ. αναζήτηση προσφοράς για προϊόν, υποβολή παραπόνου ή αξιολόγησης, αναφορά σφάλματος κ.λπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση της χρήσης αυτής αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης εμπορικής ή συστηματικής εκμετάλλευσης του περιεχομένου του ιστοτόπου. Και στην περίπτωση αυτή όμως, η χρήση αυτή δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση χρήσης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της VIOKEF.

  (δ) Οποιοδήποτε περιεχόμενο διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον ιστότοπο (π.χ. φυλλάδια με χαρακτηριστικά προϊόντων), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της VIOKEF και ως προς την φόρτωση αυτή ισχύουν τα ακόλουθα:

  • η χρήση τέτοιου περιεχομένου περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς, είναι αυστηρά προσωπική και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και η διάθεση ή η διανομή του περιεχομένου αυτού με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας,
  • απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε επέμβαση, τροποποίηση ή αλλοίωση του περιεχομένου αυτού και
  • απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δημιουργό του.
  1. Περιορισμός Ευθύνης της VIOKEF

  (a) Η VIOKEF προσπαθεί να παρέχει συνεχώς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Τα προϊόντα της VIOKEF αποτυπώνονται στον ιστότοπο και τους καταλόγους μας, με λεπτομερή περιγραφή των υλικών κατασκευής τους, των διαστάσεων τους, των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, των χρωμάτων τους, των εξαρτημάτων που αυτά φέρουν, ενώ στην παρουσίαση κάθε προϊόντος διατίθεται φυλλάδιο εκάστου προϊόντος με τους κωδικούς και τις λεπτομέρειές τους. Η VIOKEF εξαντλεί κάθε μέσο προκειμένου τα προϊόντα τα οποία εμφανίζονται στον ιστότοπό και τους καταλόγους μας, να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, ωστόσο είναι πιθανός ο εντοπισμός διαφορών και ανακριβειών, οι οποίες οφείλονται αμιγώς στην διαφορά του μέσου προβολής. Ειδικότερα, λόγω π.χ. της απόδοσης χρωμάτων από τον υπολογιστή του χρήστη ενδέχεται να υπάρξουν διαφορές ανάμεσα στα χρώματα που απεικονίζονται στον ιστότοπό μας και τα πραγματικά χρώματα συγκεκριμένων προϊόντων μας. Στο πλαίσιο καλής πίστης, η VIOKEF δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπό μας και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/ και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος.

  (β) Η VIOKEF ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν παράνομες και μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου μας.

  (γ) Η VIOKEF δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

  (δ) Η VIOKEF δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στον ιστότοπο ή/και την χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της VIOKEF ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται.

  (ε) Καμία εγγύηση δεν υπάρχει από την πλευρά της VIOKEF πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων γίνεται διαθέσιμη η πρόσβαση στον ιστότοπό μας, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από την ανωτέρω αιτία, η τυχόν δαπάνη δε, ανόρθωσης κάθε τέτοιας ζημίας, σε κάθε περίπτωση, βαρύνει αποκλειστικά τον εκάστοτε χρήστη.

  1. Ευθύνη του Χρήστη

  (α) Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του ιστοτόπου μας, σύμφωνα με το Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. Η VIOKEF δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης, πλην της ανά περίπτωση επαλήθευσης αυτών. Ο χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κ.λπ. στις φόρμες επικοινωνίας.

  (β) Η χρήση του ιστοτόπου μας διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των τυχόν εφαρμοζόμενων εν προκειμένω διεθνών συμβάσεων και ο εκάστοτε χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται τον ιστότοπό μας με σκοπό να παραβιάσει τις διατάξεις αυτές.

  (γ) Ειδικότερα, ο κάθε χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας για:

  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην VIOKEF ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.,
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το Νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή την καταστροφή του εξοπλισμού της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής,
  • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

  (δ) Επιπλέον, ο κάθε χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της VIOKEF δεν ευθύνονται για ο,τιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

  (ε) Με την χρήση του ιστοτόπου μας, ο χρήστης αποδέχεται πως αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς (Netiquette). Στις περιπτώσεις όπου δίνεται από την VIOKEF η δυνατότητα σε χρήστη (εγγεγραμμένο ή μη) να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη (εγγεγραμμένο ή μη) οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο / εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή / δημοσίευση. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

  • να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
  • να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
  • να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη / δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
  • να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

  (στ) Ο κάθε χρήστης του ιστοτόπου μας υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί αυτόν για την διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της VIOKEF για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στη νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στην σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της VIOKEF ή τρίτου.

  (ζ) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της VIOKEF για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει βάσει των όρων και προϋποθέσων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, η VIOKEF διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η VIOKEF επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

  (η) Με την είσοδο και την χρήση του ιστοτόπου μας εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης είναι ορθοί και αναλογικοί.

  (θ) Επίσης αποδέχεστε ότι η VIOKEF διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του ιστοτόπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες αυτού, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος. Συνεπώς, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης του με οποιονδήποτε τρόπο από την VIOKEF.

  1. Σύνδεσμοι (links), Υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) προς άλλους ιστοτόπους

  Η VIOKEF δεν ελέγχει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και του περιεχομένου άλλων ιστοτόπων (websites), στους οποίους γίνεται παραπομπή μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών πεδίων (banners). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, χωρίς η VIOKEF να υπέχει την οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και την χρήση των ιστοτόπων αυτών. Η περίληψη τέτοιων συνδέσμων στον ιστότοπό μας γίνεται για λόγους διευκόλυνσης των χρηστών και η VIOKEF σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

  (α) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από τις διατάξεις του ελληνικό και του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις τυχών εφαρμοζόμενων εν προκειμένω διεθνών συνθηκών.

  (β) Σε περίπτωση που ως χρήστης (εγγεγραμμένος ή μη) εντοπίσετε κάποιο σφάλμα από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο του ιστοτόπου, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση viokef@viokef.com, προκειμένου να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα διόρθωσης του σφάλματος αυτού και τροποποίησης του περιεχομένου του ιστοτόπου μας.

  (γ) Τόσο η VIOKEF όσο και οι συνεργάτες μας προσπαθούμε να αναβαθμίζουμε διαρκώς την λειτουργία του ιστοτόπου μας και να βελτιώνουμε την πρόσβαση και την περιήγηση των χρηστών μας σε αυτόν, δημιουργώντας μέσω της χρήσης των πλέον σύγχρονων και τεχνικά εξειδικευμένων μέσων και οργανωτικών μεθόδων, ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους χρήστες μας και τα δεδομένα τους. Ωστόσο είναι πάντα πιθανό να παρουσιαστούν σφάλματα, ή δυσλειτουργίες, ή διακοπές στην λειτουργία και το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας, ή/και να εμφανιστεί κακόβουλο και επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στον ιστότοπό μας, είτε στον διακομιστή μας.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο