Search

  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

  Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο μας (viokef.com), ο οποίος αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΚΕΦ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο VIOKEF LIGHTING Α.Ε., που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 162525601000, Α.Φ.Μ. 996586634, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών).

  Για κάθε πληροφορία σχετικά με τον ιστότοπό μας, τις πολιτικές μας και τους όρους χρήσης και συναλλαγών μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε μέσω της ειδικής φόρμας που θα βρείτε στο πεδίο «Επικοινωνία» του ιστοτόπου μας, είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης viokef@viokef.com.

  Στο συγκεκριμένο τμήμα, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας.

  Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα και πως ορίζεται η επεξεργασία τους

  Ως προσωπικά δεδομένα εννοούνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») και επαρκούν για την εξατομίκευσή του, τον προσδιορισμό της ταυτότητάς του κ.ο.κ., όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ..

  Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εννοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή κ.λπ..

  Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε

  Προσωπικές πληροφορίες: α) Δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο), β) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση), γ) Στοιχεία δραστηριότητας (π.χ. επάγγελμα / δραστηριότητα, αριθμός εγγραφής επιμελητηρίου), δ) Φορολογικά στοιχεία (π.χ. Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.), ε) Στοιχεία πληρωμών (π.χ. στοιχεία πιστωτικών καρτών), στ) Δεδομένα πρόσβασης (π.χ. κωδικοί, όνομα χρήστη).

  Εμπορικές Πληροφορίες: α) Πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας στον ιστότοπό μας (π.χ. σελίδες που σας ενδιαφέρουν, β) Χρήση των υπηρεσιών μας (π.χ. εγγραφή, απεγγραφή, αποστολή υλικού κ.λπ.).

  Δραστηριότητα Διαδικτύου: α) Μέσο πρόσβασης στον ιστότοπό μας (π.χ. ΙΡ), β) Πρόγραμμα περιήγησης (Browser), γ) Δραστηριότητα εντός του ιστοτόπου μας (π.χ. αλληλεπίδρασή σας με επικοινωνίες μας), δ) Πληροφορίες τοποθεσίας (π.χ. περιοχή σύνδεσης).

  Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων – όπως πληροφορίες σχετικά με, τις πολιτικές σας απόψεις, τη θρησκεία σας, την υγεία σας κ.λπ., ούτε πρόκειται σε οποιαδήποτε περίπτωση να αναζητήσουμε τέτοιες πληροφορίες από εσάς.

  Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας

  Από εσάς: Λαμβάνουμε τα περισσότερα από τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς, από εσάς όταν αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί μας μέσω φορμών που περιέχονται στον ιστότοπό μας ή μέσω αποδοχής της αποστολής σε εσάς του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter), ή μέσω υποβολής αξιολόγησης κ.λπ..

  Αυτοματοποιημένα: Λαμβάνουμε δεδομένα από εσάς, τα οποία συλλέγονται μέσω των Cookies που χρησιμοποιούμε για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου μας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία που παρέχεται από τρίτα μέρη για την παροχή των υπηρεσιών μας και τον έλεγχο της δραστηριότητας του ιστοτόπου μας.

  Για ποιον λόγο συλλέγουμε τα δεδομένα σας

  Παροχή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή των υπηρεσιών μας και την προώθηση των προϊόντων μας και για την βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της προστασίας του ιστοτόπου μας.

  Επικοινωνία μαζί σας: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να απαντήσουμε σε απορίες σας, να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, να παρέχουμε άλλες σχετικές πληροφορίες και να ζητήσουμε πληροφορίες ή σχόλια.

  Ανάδειξη των προτιμήσεών σας: Αξιοποιούμε τα δεδομένα σας σχετικά με την χρήση του ιστοτόπου μας από εσάς, μεταξύ άλλων για να εξατομικεύσουμε και να βελτιώσουμε την περιήγησή σας σε αυτόν και για να προβάλλουμε περιεχόμενο σχετικό με τις επιλογές σας.

  Εσωτερική έρευνα: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με σκοπό την ανάπτυξη, την βελτίωση ή την διαμόρφωση των προϊόντων, των υπηρεσιών ή της τεχνολογίας μας.

  Ασφάλεια ή πρόληψη: Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες για: α) την πρόληψη, τον εντοπισμό, την προστασία από, ή την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας και β) την διατήρηση της ακεραιότητας ή της ασφάλειας των συστημάτων μας.

  Νομική συμμόρφωση: Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή να συμμορφωθούμε με νόμιμο αίτημα των αρμοδίων Αρχών.

  Ενδεικτικά τα δεδομένα σας συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία για τις εξής περιπτώσεις:

  α) Για να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες λογαριασμού χρήστη.

  β) Για να έχετε την δυνατότητα καταχώρισης των σχολίων και των απόψεών σας. 

  γ) Για να έχετε την δυνατότητα αμέσου επικοινωνίας μαζί μας προς επίλυση των αποριών σας.

  δ) Για να έχετε την δυνατότητα αμέσου ενημέρωσης και λήψης ειδοποιήσεων (τύπου «push») για νέο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας.

  ε) Για την συμμετοχή σας σε έρευνες ικανοποίησης των χρηστών μας, για την προώθηση των υπηρεσιών ή / και των προϊόντων μας, για την αποστολή ενημερωτικών (τύπου «newsletter») για τις υπηρεσίες ή / και τα προϊόντα μας.

  στ) Για να προβείτε σε δημοσιεύσεις στα πλαίσια του ιστοτόπου μας, ανάλογα με την παρεχόμενη σε εσάς δυνατότητα.

  ζ) Για να συμμετάσχετε σε έρευνες ή ψηφοφορίες για ερευνητικούς ή στατιστικούς λόγους.

  η) Για την χρήση εφαρμογών και εξειδικευμένων λειτουργιών στον ιστότοπό μας ή την πρόσβασή σας σε ειδικό περιεχόμενο αυτού.

  θ) Για την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς που τυχόν διενεργηθούν από εμάς και για την απόδοση των δώρων στους νικητές αυτών.

  Που βασίζεται η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας

  Η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται:

  α) Στη μεταξύ μας σχέση. Για παράδειγμα, όταν γίνεστε αποδέκτες του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter), θα πρέπει να καταχωρήσετε το όνομα και το επώνυμο σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας κ.λπ., για να καταστεί δυνατή η παροχή της σχετικής υπηρεσίας μας.

  β) Στη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συναλλαγή και επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) ή ειδοποιήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

  γ) Στην ύπαρξη νομικής υποχρέωσής μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να έχουμε νομική υποχρέωση να χρησιμοποιούμε ή να διατηρούμε τα δεδομένα σας γιατί προβλέπεται ως υποχρέωση μας από την νομοθεσία, όπως για παράδειγμα την φορολογική ή την ποινική νομοθεσία.

  δ) Σε περιπτώσεις διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων μας. Ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να χρειαστεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα τα οποία καταχωρήσατε στον ιστότοπό μας και συγκατατεθήκατε στην επεξεργασία τους, για σκοπούς που άπτονται των εννόμων συμφερόντων μας, όπως για να κατανοήσουμε τους χρήστες μας, να προωθήσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, να λειτουργούμε αποτελεσματικά τον ιστότοπό μας για την δημιουργία, την δημοσίευση και την διανομή του περιεχομένου του.

  Ποιοι λαμβάνουν γνώση των δεδομένων σας

  Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει η εταιρεία μας και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση της εμπιστευτικότητας τους.

  Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού, διαχείρισης ιστοσελίδας, παροχής λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter), πλατφόρμας διαχείρισης υποβολής σχολίων ή αξιολογήσεων. Όλοι ανεξαιρέτως οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την άδειά μας, να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εθνικό, ενδοκοινοτικό και διεθνές και ιδίως με τον Κανονισμό ΕΕ2016/679 (GDPR).

  Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται και δεν αποστέλλονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση, τυχών δεδομένων που συλλέγονται αυτοματοποιημένα μέσω της χρήσης Cookies. 

  Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

  Τα δεδομένα σας διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.

  Ειδικώς:

  • Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από εμάς και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.
  • Τα δεδομένα λογαριασμού χρήστη διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ενεργός ο λογαριασμός χρήστη, εκτός αν έχει προκύψει νέος σκοπός επεξεργασίας για κάποια άλλη αιτία.
  • Τα δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών διατηρούνται για όσο χρόνο είστε αποδέκτες των υπηρεσιών μας και για όσο χρόνο υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση μας για την διατήρηση τους ή νομική αξίωση καταβολής τυχόν τιμήματος των υπηρεσιών μας.
  • Για το χρόνο διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

  Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας

  Έχουμε λάβει και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία / αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Φροντίζουμε διαρκώς να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και την ασφάλειά μας ώστε να εφαρμόζουμε τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αναγνωρίζοντας εκ προοιμίου την υπέρτατη σημασία της προστασίας τους και της ασφάλειάς τους.

  Ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας

  Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε διαρκώς από εμάς, για την έκταση και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας. Επίσης έχετε δικαίωμα ενημέρωσης για τον σκοπό της επεξεργασίας τους, το είδος των δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, την ενδεχόμενη διαβίβασή τους, το χρονικό διάστημα της διατήρησής τους και της αυτοματοποιημένης ή μη επεξεργασίας τους.

  Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων: Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ή την συμπλήρωσή τους, προκειμένου αυτά να είναι πλήρη και ακριβή.

  Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας, αν αυτά δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους δόθηκαν ή αν αποσύρετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους.

  Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την λήψη των δεδομένων σας και την διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας.

  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, στο μέτρο που εσείς κρίνετε σκόπιμο.

  Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει αναφορικά με αυτήν και εμείς θα σταματήσουμε αυτομάτως την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός αν αυτή επιβάλλεται από νομικές διατάξεις, η εφαρμογή των οποίων κατισχύει του δικαιώματός σας αυτού.

  Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με την υποβολή αιτήσεως, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση etoima@viokef.com.

  Καταβάλλουμε  κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντάμε άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση στα αιτήματά σας και να παρέχουμε σε εσάς κάθε δυνατή πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα σας και την επεξεργασία τους, ζητάμε δε εκ των προτέρων την κατανόησή σας για κάθε καθυστέρηση, μη ικανοποιητική ή μη επαρκή για εσάς απάντηση ή απόκρισή μας.

  Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση σε αίτημά σας εντός εύλογου χρόνου ή η απάντηση που θα λάβετε δεν είναι ικανοποιητική για εσάς ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, κατά την κρίση σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

  Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων σας

  Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, εφαρμοστέο τυγχάνει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας τους και ειδικότερα, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/2016/679. Για την επίλυση κάθε αναφυόμενης διαφοράς σχετιζομένης με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

  Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της Πολιτικής μας

  Φροντίζουμε να ενημερώνουμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο ή επιβάλλεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας την επικαιροποίηση της Πολιτικής μας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο για τις αλλαγές αυτές. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να ενημερώνεστε συστηματικά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  Τελευταία ενημέρωση: 31/07/2023.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο